Ngọc bội vạn tự đá Cẩm Thạch Miến Điện S274

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự bình an, may mắn. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. + Giá: 380.000 vnd

Ngọc bội 10 túi tài lộc đá Cẩm Thạch Miến Điện S258

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 10 túi tài lộc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. + Giá: 330.000 vnd

Ngọc bội vạn tự đá Cẩm Thạch Miến Điện S274

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37cm x 5cm + Khối lượng: 45g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, mang may mắn cho người sử dụng. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng more »

Ngọc bội số 8 đá Cẩm Thạch Miến Điện S264

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội số 8 phát tài đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37.5cm x 4.8cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: biểu tượng của chiêu tài phát lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. + more »

Ngọc bội 4 hồ lô đá Cẩm Thạch Miến Điện S232

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37cm x 3cm + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải những sao xấu chủ về bệnh tật, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội more »

Ngọc bội vòng nguyệt bảo đá Cẩm Thạch Miến Điện S541

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 40cm x 5.2cm + Khối lượng: 42g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thập toàn thập mỹ, bình an như ý. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. more »

Ngọc bội Tỳ hưu đá Cẩm Thạch Miến Điện S237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 38cm x 3.3cm + Khối lượng: 52g + Ý nghĩa: chiêu tài tịch tà, bảo trợ sức khỏe, mang bình an cho người sử dụng. + Cách sử dụng: treo trên xe, treo trong phòng more »

Đá Quý Cẩm Thạch – Vật Phẩm Cẩm Thạch – Siêu Thị Cẩm Thạch